Mācību materiāls

3. Statistiskie dati kā analīzes objekts

3.3. Statistiskās tabulas

Statistiskās sakopošanas un grupēšanas, kā arī analīzes rezultātus parasti noformē statistiskajās tabulās. Galvenie tabulas elementi - tās priekšmets un izteicējs.

Tabulas priekšmets- ir to parādību vai parādību grupu nosaukums (uzskaitījums), ko raksturo tabulas rādītāji.

Tabulas izteicējs- rādītājs, kas raksturo tabulas priekšmetu.

Pēc priekšmeta rakstura tabulas iedala 3 grupās:

1.  vienkāršās, kuru priekšmets ir novērošanas vienību vai objektu saraksts bez to grupējuma;

2.  grupu, kuras priekšmets ir sadalīts pēc kādas vienas pazīmes;

3.  kombinētās, kuru priekšmets ir kombinēts grupējums, kurā katra grupa ir sadalīta apakšgrupās pēc kādas citas pazīmes, t.i., grupējums tiek veikts pēc 2 vai vairāk pazīmēm.