Drukāt šo nodaļuDrukāt šo nodaļu

Mācību materiāls

3. Statistiskie dati kā analīzes objekts

3.3. Statistiskās tabulas

Statistiskās sakopošanas un grupēšanas, kā arī analīzes rezultātus parasti noformē statistiskajās tabulās. Galvenie tabulas elementi - tās priekšmets un izteicējs.

Tabulas priekšmets- ir to parādību vai parādību grupu nosaukums (uzskaitījums), ko raksturo tabulas rādītāji.

Tabulas izteicējs- rādītājs, kas raksturo tabulas priekšmetu.

Pēc priekšmeta rakstura tabulas iedala 3 grupās:

1.  vienkāršās, kuru priekšmets ir novērošanas vienību vai objektu saraksts bez to grupējuma;

2.  grupu, kuras priekšmets ir sadalīts pēc kādas vienas pazīmes;

3.  kombinētās, kuru priekšmets ir kombinēts grupējums, kurā katra grupa ir sadalīta apakšgrupās pēc kādas citas pazīmes, t.i., grupējums tiek veikts pēc 2 vai vairāk pazīmēm.