Mācību materiāls

9. Indeksi

Ekonomiskajā analīzē dažāda veida nesummējamu parādību analīzē nepietiek ar absolūto vai vidējo rādītāju salīdzināšanu. Jāizmanto īpaši indeksu metodes paņēmieni.

Indeksi ir relatīvi rādītāji, ar kuru palīdzību var noteikt dažāda veida nesummējamu parādību izmaiņas.

Piemēram, kā izmainījies dažādu veidu produktu kopējais apjoms, kā kopumā mainījušās cenas dažādu veidu precēm utt.

Analīzei nepieciešami rādītāji par diviem periodiem: bāzes un pārskata periodu. Formulās tos apzīmē attiecīgi ar zīmi "0"un "1".

Atšķirībā no citiem statistikas rādītājiem, indeksi:

  • ļauj izmērīt saliktu sabiedrisku parādību izmaiņas;
  • ļauj analizēt atsevišķu faktoru lomu parādības izmaiņā;
  • ir salīdzinājuma rezultāti ne tikai ar iepriekšējo periodu, bet arī ar citu teritoriju, plānu, normatīviem.