Mācību materiāls

6. Savstarpējo sakarību analīze

Statistikas uzdevums ir pētīt sabiedrisko parādību savstarpējās sakarības. Ar statistiskajām metodēm iespējams ne vien konstatēt šādas sakarības, bet arī skaitliski izteikt to raksturu un pakāpi.

Ja kādas vienas pazīmes pārmaiņa rada arī citas pazīmes pārmaiņu, tas nozīmē, ka šīs pazīmes ir savstarpēji saistītas jeb korelē.

Piemērs. Eksistē korelācija strap dzīves līmeņa pieaugumu un izdevumiem atpūtai un tūrismam.