Mācību materiāls

3. Statistiskie dati kā analīzes objekts

3.4. Statistiskie grafiki

Statistiskie grafiki- ir rasējums, kurā ar dažādu ģeometrisku figūru palīdzību attēlo statistiskos datus. Ar attēlu palīdzību tiek raksturota kopas struktūra, skaidrāk un saprotamāk var uztvert pētāmās parādības attīstības tendenci, attēli paver plašas iespējas statistisko materiālu popularizēšanai. Attēli ir kā kontroles mehānisms, kuros var redzēt tabulās skaitļu rindās nepamanītās kļūdas.

Komercdarbības atspoguļošanai visbiežāk izmantojamie attēlu veidi (izmantoti nosacīti dati) ir:

1.  Līniju diagrammas, kuras izvietotas koordinātu sistēmā. Izmanto ekonomisko procesu dinamikas raksturošanai.

3.4.1. att. Nominālais un realais IKP laika periodā no 2006. līdz 2016. gadam


2.  Stabiņu diagrammas. Šajos gadījumos attēlojamos lielumus salīdzina pēc vienas dimensijas- līnijas vai stabiņa garuma (augstuma).

3.4.2. att. IKP faktiskās cenas un 2006.gada salīdzināmas cenas, EUR


3.  Apļa diagrammas. Sadalot apļa laukumu proporcionālos sektoros, izveido sektoru diagrammu.


3.4.3.att. Uzņēmuma" W-Lat" pārdodo konfekšu procentālā frekvence no 2012. līdz 2016. gadam, procentos