Mācību materiāls

3. Statistiskie dati kā analīzes objekts

Šajā nodaļā Tu iepazīsies ar statistisko datu grupēšanu, ka statistikā ir sadalījuma rindas, kā arī ar statistiskām tabulām un grafikiem.