Mācību materiāls

4. Absolūtie un relatīvie lielumi

Statistiskie rādītāji kvantitatīvi raksturo statistiskās izpētes objektu. Statistiskiem rādītājiem jāatspoguļo pētāmās parādības būtība ar zināmu precizitāti, tāpēc skaitļus, kurus lieto statistika, nevar uzskatīt par abstraktiem.