Drukāt šo nodaļuDrukāt šo nodaļu

Mācību materiāls

8. Dinamikas statistiskā izpēte

8.4. Sezonālo svārstību pētīšana

Dinamikas rindu analīzē svarīga nozīme ir sezonālām svārstībām . Sezonālās izmaiņas vērojamas gada ietvaros- pa mēnešiem, ceturkšņiem. Sezonālo svārstību analīzē izmanto indeksu metodi.

Sezonalitātes indeksu metode ; kur  katras laika vienības līmenis;  pētāmo laika vienību vidējais līmenis.

Sezonalitātes dziļums ; kur  sezonalitātes indekss;  laika vienību skaits.

Sezonalitātes pārmaiņu koeficients ; kur pētāmā gada sezonalitātes dziļums; iepriekšējā gada sezonalitātes dziļums. Ja  sezonalitāte padziļinājusies; ja  sezonalitāte kļuvusi seklāka.