VAD1463K Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana