VAL1125P Profesionālā terminoloģija (vācu/franču/spāņu/krievu val.) 3 (vācu)