JUR1521M Datu aizsardzības tiesības straptautiskajā vidē