VAL1126P Profesionālā terminoloģija (vācu/franču/spāņu/krievu val.) 4 (Vācu)