VAL1124P Profesionālā terminoloģija (vācu/franču/spāņu/krievu) 2 (Vācu)